Porządek obrad Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego w dniu 28 marca 2019 r.

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zebrania.

3. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.

4. Wybór Komisji: Mandatowej, Wniosków i Uchwał.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2018.

6. Omówienie sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok 2018.

7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

8. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej.

9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

10. Podjęcie uchwały w sprawie:

1) udzielenia absolutorium Zarządowi za działalność w roku 2018

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok 2018

11. Dyskusja, wolne wnioski.

12. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.

13. Zakończenie Zebrania.

 

Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym NOCNE KRYTERIUM KOLARSKIE

"Wielka Nagroda Kalisza"

Wielka Nagroda Kalisza 2019 Wielka Nagroda Kalisza 2019

Ogolnopolski wyścig kolarski "Szlakiem Bursztynowym HELLENA TOUR"

Szlakiem Bursztynowym


MMP
Wielka Nagroda Kalisza 2018

Wyścig Młodości.
Finał Pucharu Polski.

Wycig Modoci

Zawody kolarskie na torze. Piknik kolarski:

Szlakiem Bursztynowym

Urzd Miasta KALISZ

dzkie
Promocja Województwa Łódzkiego na Ogólnopolskim wyścigu kolarskim "Szlakiem Bursztynowym HELLENA TOUR"

Galerie:

galeria KTK Kalisz

Sponsorzy:

multimedia KALISZ

Netlan Computers KALISZ, Poleasingowe laptopy, komputery drukarki monitoryPartnerzy:

Zobacz nas na Facebook'u:

facebook

Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym NOCNE KRYTERIUM KOLARSKIE

"Wielka Nagroda Kalisza"

Wielka Nagroda Kalisza 2019 Wielka Nagroda Kalisza 2019

Ogolnopolski wyścig kolarski "Szlakiem Bursztynowym HELLENA TOUR"

Szlakiem Bursztynowym


MMP
Wielka Nagroda Kalisza 2018

Wyścig Młodości.
Finał Pucharu Polski.

Wycig Modoci

Zawody kolarskie na torze. Piknik kolarski:

Szlakiem Bursztynowym

Urzd Miasta KALISZ

dzkie
Promocja Województwa Łódzkiego na Ogólnopolskim wyścigu kolarskim "Szlakiem Bursztynowym HELLENA TOUR"

Galerie:

galeria KTK Kalisz

Sponsorzy:

multimedia KALISZ

Netlan Computers KALISZ, Poleasingowe laptopy, komputery drukarki monitoryPartnerzy:

Zobacz nas na Facebook'u:

facebook