Walne Zebranie Członków Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego - Komunikat

Zarząd Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego zgodnie
z uchwałą z dnia 22 marca 2017 r.  zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego, które odbędzie się w środę 26 kwietnia 2017 r.
w siedzibie KTK Kalisz przy ulicy Wał Matejki 2.
Pierwszy termin przypada na godz. 16:45, drugi termin godz. 17:00.

 

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.
4. Wybór Komisji: Mandatowej, Wniosków i Uchwał.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2016.
6. Omówienie sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok 2016.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
8. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej.
9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwały w sprawie:
1) udzielenia absolutorium Zarządowi za działalność w roku 2016
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok 2016
11. Dyskusja, wolne wnioski.
12. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
13. Zakończenie Zebrania.

"Wielka Nagroda Kalisza"

Wielka Nagroda Kalisza 2019 Wielka Nagroda Kalisza 2019

Ogolnopolski wyścig kolarski "Szlakiem Bursztynowym HELLENA TOUR"

Szlakiem Bursztynowym


MMP
NOCNE KRYTERIUM KOLARSKIE Wielka Nagroda Kalisza 2018 Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym

Wyścig Młodości.
Finał Pucharu Polski.

Wycig Modoci

Zawody kolarskie na torze. Piknik kolarski:

Szlakiem Bursztynowym

Urzd Miasta KALISZ

dzkie
Promocja Województwa Łódzkiego na Ogólnopolskim wyścigu kolarskim "Szlakiem Bursztynowym HELLENA TOUR"

Galerie:

galeria KTK Kalisz

Sponsorzy:

multimedia KALISZ

Netlan Computers KALISZ, Poleasingowe laptopy, komputery drukarki monitoryPartnerzy:

Zobacz nas na Facebook'u:

facebook

"Wielka Nagroda Kalisza"

Wielka Nagroda Kalisza 2019 Wielka Nagroda Kalisza 2019

Ogolnopolski wyścig kolarski "Szlakiem Bursztynowym HELLENA TOUR"

Szlakiem Bursztynowym


MMP
NOCNE KRYTERIUM KOLARSKIE Wielka Nagroda Kalisza 2018 Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym

Wyścig Młodości.
Finał Pucharu Polski.

Wycig Modoci

Zawody kolarskie na torze. Piknik kolarski:

Szlakiem Bursztynowym

Urzd Miasta KALISZ

dzkie
Promocja Województwa Łódzkiego na Ogólnopolskim wyścigu kolarskim "Szlakiem Bursztynowym HELLENA TOUR"

Galerie:

galeria KTK Kalisz

Sponsorzy:

multimedia KALISZ

Netlan Computers KALISZ, Poleasingowe laptopy, komputery drukarki monitoryPartnerzy:

Zobacz nas na Facebook'u:

facebook