Walne Zebranie Członków Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego - Komunikat

Zarząd Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego zgodnie
z uchwałą z dnia 22 marca 2017 r.  zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego, które odbędzie się w środę 26 kwietnia 2017 r.
w siedzibie KTK Kalisz przy ulicy Wał Matejki 2.
Pierwszy termin przypada na godz. 16:45, drugi termin godz. 17:00.

 

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.
4. Wybór Komisji: Mandatowej, Wniosków i Uchwał.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2016.
6. Omówienie sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok 2016.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
8. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej.
9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwały w sprawie:
1) udzielenia absolutorium Zarządowi za działalność w roku 2016
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok 2016
11. Dyskusja, wolne wnioski.
12. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
13. Zakończenie Zebrania.


"Wielka Nagroda Kalisza"

Wielka Nagroda Kalisza 2018 Wielka Nagroda Kalisza 2018 Wielka Nagroda Kalisza 2018

Ogolnopolski wyścig kolarski "Szlakiem Bursztynowym HELLENA TOUR"

Szlakiem Bursztynowym

Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym

Wyścig Młodości.
Finał Pucharu Polski.

Wycig Modoci

Zawody kolarskie na torze. Piknik kolarski:

Szlakiem Bursztynowym

Urzd Miasta KALISZ

dzkie
Promocja Województwa Łódzkiego na Ogólnopolskim wyścigu kolarskim "Szlakiem Bursztynowym HELLENA TOUR"

Galerie:

galeria KTK Kalisz

Sponsorzy:

multimedia KALISZ

Netlan Computers KALISZ, Poleasingowe laptopy, komputery drukarki monitoryPartnerzy:

Zobacz nas na Facebook'u:

facebook


"Wielka Nagroda Kalisza"

Wielka Nagroda Kalisza 2018 Wielka Nagroda Kalisza 2018 Wielka Nagroda Kalisza 2018

Ogolnopolski wyścig kolarski "Szlakiem Bursztynowym HELLENA TOUR"

Szlakiem Bursztynowym

Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym

Wyścig Młodości.
Finał Pucharu Polski.

Wycig Modoci

Zawody kolarskie na torze. Piknik kolarski:

Szlakiem Bursztynowym

Urzd Miasta KALISZ

dzkie
Promocja Województwa Łódzkiego na Ogólnopolskim wyścigu kolarskim "Szlakiem Bursztynowym HELLENA TOUR"

Galerie:

galeria KTK Kalisz

Sponsorzy:

multimedia KALISZ

Netlan Computers KALISZ, Poleasingowe laptopy, komputery drukarki monitoryPartnerzy:

Zobacz nas na Facebook'u:

facebook